Návody

Před prvním použitím produktu P&S:           

1.  Pootočením sejmout víčko.                                                  2. Tahem odstraňte bezpečností pojistku a vyhoďte ji.

                                                                                                                                                    

     3. Pootočením otevřete a zavřete sítko                                 4. Po použití vraťte víčko

       

                                                                 

 

 

 

 

Líčení s P&S:

1. Do víčka nasypte potřebné množství P&S                                                                    2. Oklepejte                                                       

    a zamíchejte 

                                                                                                 

 

                                                                                        3.Naneste