Jak nakupovat

Náš obchod je vytvořen tak, aby byla objednávka snadná pro zákazníka. Pro svůj provoz vyžaduje zapnutou podporu a povolený příjem cookies v prohlížeči.

  1. Nejprve je samozřejmě nutné nalézt zboží, o které máte zájem. Ke konkrétním produktům se dostanete procházením skupin zboží (v menu "Kategorie e-shopu"). Pro snadnější orientaci a navigaci je v detailních informacích u každého výrobku umístěna informace ve které skupině výrobků se výrobek nachází.
  2. Pokud chcete vložit zboží do nákupního košíku, klikněte na tlačítko se symbolem košíku (nebo na text "vložit do košíku" vedle tohoto symbolu) příslušného zboží. Tím přidáte do košíku jeden kus požadovaného výrobku.
  3. Pokud jste vybrali veškeré požadované zboží a vložili ho do nákupního košíku, klikněte na položku "Zobrazit zboží v košíku" (umístěnou v pravém horním rohu obrazovky). Objeví se přehled Vámi vybraného zboží. Zde je možné přidat jeden kus konkrétního zboží do košíku (volba "+" na řádku příslušného zboží), odebrat jeden kus konkrétního zboží z košíku (volba "-" na řádku příslušného zboží), vyjmout určité zboží z košíku (volba "x" na řádku příslušného zboží), nebo kompletně vyprázdnit obsah celého košíku (volba "vyprázdnit košík" v záhlaví souhrnné tabulky). V sekci "Kontaktní údaje" zadejte prosím požadované informace a vyberte odpovídající způsob provedení platby a dopravy. Při další návštěvě obchodu se dříve zadané informace automaticky předvyplní do formuláře (pokud nemáte v prohlížeči nastaveno mazání cookies po ukončení sezení).
  4. Pozorně zkontrolujte veškeré údaje v objednávce. Pokud si přejete uskutečnit objednávku, proveďte objednávku pomocí tlačítka "Odeslat objednávku". Spolu s objednáním zboží potvrzujete fakt, že souhlasíte s pravidly obchodu. Tím je objednávka dokončena a zboží závazně objednáno.
  5. Jestliže byla objednávka úspěšně odeslána, zobrazí se Vám hlášení o odeslání objednávky.

Pravidla obchodu

  1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
  2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
  3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
  4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).